HR EN

Objekt

Hotel Sheraton

Lokacija

Dubrovnik

Vrsta Radova

Staklena fasada

Unutarnji interijer

Automatska vrata

Akustične pregrade

Ostali projekti