HR EN

Objekt

Gradski bazeni Cerine

Lokacija

Koprivnica

Vrsta Radova

Vanjska staklena fasada

Unutarnje staklene stijene

Automatska vrata

Ostali projekti