HR EN

10/05/2022

Izgradnja sportsko-školske dvorane u Rasinji

Općina i Županija grade dvoranu u sklopu županijskog programa izgradnje pet školskih sportskih dvorana. Riječ je o projektu vrijednome 14,3 milijuna kuna, koji je dio projekta vrijednog 65 milijuna kuna, a koji uključuje izgradnju pet dvorana, i to u Kloštru Podravskom, Svetom Ivanu Žabnu, Svetom Petru Orehovcu, Kalinovcu i, dakle, Rasinji.
Vrati se