HR EN

08/05/2022

Radovi na dogradnji i rekonstrukciji Obrtničke škole Koprivnica

Na postojeću školu se dograđuje oko 2.000 kvadratnih metara za oko 300 učenika. U prizemlju će biti laboratoriji i drugi pomoćni objekti, a u etažama najvećim dijelom učionice. Objekt je klasična armirano-betonska konstrukcija s toplinskim izolacijama te sa svim potrebnim da bi imala energetski razred A+.

Vrati se