HR EN

04/03/2020

Obnova Dnevne bolnice u Koprivnici

Ukupna površina bolnice je oko 4000 kvadrata, od toga 1600 čini novoizgrađena zgrada u kojoj će biti dnevna bolnica za pet kliničkih djelatnosti: fizikalna medicina, psihijatriju, neurologija, anesteziologija i dio palijativne skrbi.

Vrati se