HR EN

13/09/2018

Montaža aluminijske i ventilirane fasade na Općoj bolnici u Puli

Ligo grupa izvodi radove aluminijske bravarije, te radove montaže ventilirane fasade na rekonstrukciji i nadogradnji na objektu Opća Bolnica Pula, koja je jedna od najmodernijih bolnica u Hrvatskoj.

Vrati se